Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

Cookies & privacy

Voor CODA is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel (in de verschillende locaties, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

CODA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bij vragen over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Stichting CODA
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
t: 055-5268400
e: mail@coda-apeldoorn.nl

CODA gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze opgeeft. Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je een formulier invult of wanneer je je online aanmeldt voor een activiteit. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of middels telefonisch contact

Waarom vragen we je jouw persoonlijke gegevens te delen?
CODA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• om aanvullende diensten aan te kunnen bieden;
• om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jouw gestelde vragen;
• om te reageren op suggesties die je inzendt;
• om je te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen;
• voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden (voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld);
• om met je in contact te treden over uw educatiebezoek wanneer u een educatiebezoek aanvraagt op onze website;
• om met je in contact te treden wanneer je je aanmeldt voor workshops, evenementen en openingen. U wordt alleen benaderd over de activiteiten waar u zich voor opgeeft;
• voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
• voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CODA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
CODA deelt je gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CODA blijft hier verantwoordelijk voor.

Cookies die wij gebruiken

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die je internetbrowser op jouw harde schijf plaatst. Deze bestanden verzamelen informatie over bezoek aan websites. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd zodat u bijvoorbeeld uw wachtwoord niet nogmaals hoeft in te toetsen.

Cookies blokkeren of verwijderen
Wil je niet dat er cookies worden geplaatst of wil je cookies verwijderen? Dit kun je eenvoudig instellen in uw browser. Hoe je dit doet lees je op de website van de Consumentenbond.

Cookies voor analyse
Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij Google Analytics. Daarmee worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Wij hebben er voor gezorgd dat de laatste cijfers van jouw IP-adres worden gemaskeerd, zodat gegevens niet tot jouw te herleiden zijn en we hebben delen met Google uitgeschakeld.

Functionele cookies
CODA gebruikt functionele cookies onder andere om ervoor te zorgen dat je de cookiebar niet meer te zien krijgt wanneer je deze wegklikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door CODA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mail@coda-apeldoorn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
CODA wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen
Dit privacyverklaring kan worden gewijzigd en deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. CODA kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze verklaring. In dat geval zullen we contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Draai je telefoon
voor de beste beleving

direct naar

Beladen locaties

lees verder

Personen

lees verder

Over ons

lees verder

Partners

Partner Coda
Partner Vfonds
Partner Gemeente Apeldoorn
Partner Veluwe Remembersentrum