Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

Bronnen

Er is nog meer te ontdekken

Aan het project ‘Beladen geschiedenis’, waar zowel deze website als het routeboekje onderdeel van zijn, ligt een inventariserend onderzoek ten grondslag naar de aanwezigheid van de Duitse machthebbers in Apeldoorn. Focus van dit onderzoek vormt vooral de komst van het bezettingsbestuur (bestaande uit Duitse maar ook Nederlandse ‘ministeries’) naar Apeldoorn. Om hier meer inzicht in te krijgen, is gebruikgemaakt van archiefmateriaal van met name het NIOD. Het gaat dan om archiefstukken die betrekking hebben op de verhuizing van het bestuur, maar ook om stukken over medewerkers van dat bestuur, zoals de Nederlandse Emmy de Vries en de Duitse Karl Bünger. Daarnaast zijn diverse lijsten gebruikt die aanwezig zijn bij CODA en die meer inzicht geven in de vordering van panden door bijvoorbeeld de Wehrmacht en andere nationaalsocialistische instanties zoals de NSV. Omdat ook sommige Nederlanders geprofiteerd hebben van de Duitse bezetting, zijn tevens CABR-dossiers geraadpleegd.

Een impressie van de geraadpleegde bronnen vind je hieronder; voor meer details kun je contact opnemen met CODA.

NIOD

Instituutvoor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. www.niod.nl

Nationaal Archief

Apeldoorn en de Oorlog

Joods Monument

Netwerk Oorlogsbronnen

Gedigitaliseerde kranten, tijdschriften en boeken

Beeldbank WO2

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch

Fotoarchief Apeldoorn

Marechausseenostalgie

Gedenkstenen Joods Apeldoorn

Archieven

CODA

177 - Archief Burgemeester Pont, 1942-1945

005 - Secretariearchief Apeldoorn I, 1916-1945

NIOD

020 - Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz

014 - Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete

Nationaal Archief

2.09.09 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983)

2.08.97 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Bureau Afvoer Regeeringsapparaat (BARA)

Literatuur

Theo Gerritse, Rauter, Amsterdam 2018

Wilco Gieling, Seyss-Inquart, Amsterdam 2011

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 14 delen in 29 boekbanden, Staatsdrukkerij en uitgeverij, Den Haag 1969-1991. Van dit werk verscheen een populaire en een wetenschappelijke uitgave: https://www.niod.nl/nl/publicaties/het-koninkrijk-der-nederlanden-in-de-tweede-wereldoorlog

H. Lyklema, Wakker worden in de oorlog. Een (on)gewone jongenstijd, Wageningen 2013

J. H. Middelbeek, Ik draag u op.... Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving), Apeldoorn 1946

Wim van Meurs, Pieter Slaman, Marieke Oprel, Joodse burgers in Apeldoorn: onteigening en rechtsherstel, Nijmegen: Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, maart 2022; hier te downloaden.

P. Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting, Amsterdam 2006

J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, 2 delen. Staatsuitgeverij, Den Haag 1965, 8e oplage uit 1985, online beschikbaar bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

J. de Roos en T. de Roos-van Rooden, Moed en overmoed: Een biografie van burgemeester Dirk Frans Pont (1893-1963), Hilversum 2010

Met dank aan

Voor het project is onder andere gebruik gemaakt van de herinneringen van de heer J. van Driel. Deze komen terug in het educatieve programma en de audiotour.

direct naar

Beladen locaties

lees verder

Personen

lees verder

Over ons

lees verder

Partners

Partner Coda
Partner Vfonds
Partner Gemeente Apeldoorn
Partner Veluwe Remembersentrum

Draai je telefoon
voor de beste beleving